huurdersorganisatie voor de                     belangen voor en door huurders      van woningstichting Plavei

voorheen HV Bergh en HBV De Schakel

Welkom op de website van 

Huurdersvereniging De Sleutel.


Het laatste nieuws:

  1. nieuwsbrief december 2019
  2. Vanaf 2020 lidmaatschap €0,50 per maand
  3. De Sleutel zoekt leden voor wijkcomité’s


HV-desleutel is vanaf 01-07-2019 de belangenvereniging voor huurders van woningstichting Plavei.Deze site is nog in opbouw.
Aan de linkerzijde vindt u het algemene menu, aan de rechterzijde vind u de knoppen naar links, downloads en nieuws.


Algemene belangen van Huurders:                                                                

Huurdersvereniging De SLEUTEL komt op voor de algemene belangen van huurders van Plavei. De huurdersvereniging kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Plavei. Voor een aantal zaken is een woningcorporatie verplicht om advies van de huurdersvereniging te vragen en mee te nemen in besluiten. Er is regelmatig overleg tussen Plavei en de huurdersvereniging. Dat gaat onder meer over de jaarlijkse huurprijsaanpassing, renovatie en groot onderhoud, veiligheid en leefomgeving. Wij zijn aangesloten bij de Woonbond. De Woonbond beschikt over een advies- en kenniscentrum waar de huurdersvereniging gebruik van kan maken. Dat is nodig omdat het vaak om ingewikkelde en complexe zaken gaat. Naast onze algemene bestuursvergaderingen en de overleggen met Plavei zitten wij ook bij het overleg over de prestatieafspraken samen met de gemeente en Plavei.


Bemiddelen:

Zaken die u als huurder bezig houden en met woning, woonomgeving of de woningcorporatie te maken hebben kunt u bij de huurdersvereniging melden. Het is belangrijk dat de huurdersvereniging weet wat er speelt. Ook al kan de huurdersvereniging niet alles oplossen, in veel gevallen kan er wel bemiddeld worden. Samen staan we sterk en kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich. 


<